zmluva o poskytovaní služieb O2

zmluva o poskytovaní služieb O2