zmluva o poskytnutí dotácie – MOL ÚJ EURÓPA alapítvány