Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Všeobecne záväzné nariadenie obce Kyselica o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1/2023