Verejná vyhláška- zmena stavby pred dokončením REMEDIES