Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného .konania s upustením od ústneho konania vo veci zmeny stavby pred dokončením Obytná zóna Báč-Gódmáň III- SO-04 Komunikácie a chodníky