Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného .konania s upustením od ústneho konania vo veci zmeny stavby pred dokončením Obytná zóna Báč-Godmáň III- SO-0 Inžinierske siete