Rozpočet obce na rok 2021 schválený OZ dňa 27.11.2021

Report-R11.036-2021.02.05-09.45