Povinné zmluvné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla