Oznámenie o začatí konania – výruby stromov 10.03.2021