Faktúra na polohopisné a výškopisné zameranie pozemkov pre projekt Kyselica

Faktúra za zameranie pozemkov2022