Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí kolaudačného konania vo veci vydania povolenia na užívanie vodnej stavby s názvom „Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky“ „Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ v rámci stavby „IBV Kyselica – rodinné domy infraštruktúra“ na pozemkoch parc. č. 62/2,3,19-31 a 176/8 v k.ú. Kyselica obce Kyselica a pozvánka na ústne pojednávanie a miestne šetrenie