Certifikát s údajom o množstve komunálnych odpadov, ktoré bolo na území obce Kyselica vytriedené v roku 2020