Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Celoplošné testovanie v obci Kyselica 25.04.2021- Országos tesztelés Keszölcésen

Oznam !!!

Ďalšie kolo plošného testovania v obci Kyselica, sa uskutoční v nedeľu 25.04.2021. Obec zabezpečila jedno mobilné odberové miesto a to formou jedného luxusného autobusu, ktorý bude pristavený pri kultúrnom dome. Na odbernom mieste sa bude možné otestovať v čase od 9.00 h do 17.00 h. s plánovanými prestávkami od 13.00 h do 14.00 hod. Posledný výter pre obednou prestávkou je o 12,30h. Posledný výter pred záverečnou je o 16,30h.

V súlade s doteraz platným uznesením vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme okrem ostatných ustanovení v dotknutom uznesení:

– certifikát bude platný 14 dní – na cestu do a z práce – zamestnania alebo pobyt v prírode,

– POZOR, POZOR – podľa predmetného uznesenia napríklad na cestu a späť na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), do banky, poisťovne, do zberného dvorado  čistiarne  odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky taktiež pre všetky typy škôl (zamestnanci , rodičia, žiaci na 10 rokov) sú platné len 7-dňové certifikáty. Ináč zákaz vychádzania je samozrejme v platnosti naďalej…,

– usmernenia a podmienky preukazovania sa (certifikát, doklad o očkovaní, prekonaní choroby a iné) sú taxatívne vymedzené v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 (posielam štvrtýkrát).

 

Értesítés !!!!

A következő tesztelésre községünkben 2021. április 25-én, vasárnap kerül sor. Az önkormányzat egy mobil mintavételi helyet biztosított egy luxusbusz formájában, amely a kultúrház mellett fog tartózkodni és aszt 9.00 és 17.00 óra között a tervezett szünetekkel 13.00 és 14.00 óra között Az ebédszünet előtti utolsó törlet 12.30-kor van. Az utolsó törlet a zárás előtt 16.30-kor van.