Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Spojené voľby 2022

Výsledky volieb miestnej samosprávy obce Kyselica , Helyhatósági válásztások eredményei.

Oznamujeme obyvateľom výsledky volieb do miestnej samosprávy obce
Za starostku obce bola zvolená Erika Orosz Ágošton s počtom hlasov 88
Na volbách sa zúčastnilo 143 voličov z počtu 197 oprávnených voličov
Do obecného zastupiteľstva boli zvolení :
1 Mgr. Anita Kudličková s počtom hlasov 109
2 Štefan Horváth s počtom hlasov 83
3 Ladislav Szerencsés s počtom hlasov 81
4 JUDr. Pavol Hideghéti s počtom hlasov 76
5 Ing. Michal Paško s počtom hlasov 67
Értesítjük a lakosságot a helyhatósági válásztások eredményéről.
A választásokon 197 választásra jogosult polgárból 143 vett részt.
Polgármesternek Erika Orosz Ágošton lett megválasztva 88 szavazattal
A képviselőtestület megválasztott tagjai :
1 Mgr. Anita Kudličková 109 szavazattal
2 Štefan Horváth 83 szavazattal
3 Ladislav Szerencsés 81 szavazattal
4 JUDr. Pavol Hideghéti 76 szavazattal
5 Ing. Michal Paško 67 szavazattal

SPOJENÉ VOĽBY 2022 Zverejňujeme zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Kyselici. Voľby sa konajú 29. októbra 2022. ——————— 2022 VÁLASZTÁSOK Közzétesszük a Keszölcés község polgármester és önkormányzati képviselők választására regisztrált jelölteket. A választásra 2022. október 29-én kerül sor.

Obec Kyselica uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona a § 178 ods.2 č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce  a pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Report_OSO_AF226_2022-09-08_091050_795

Report_OSO_AF225_2022-09-08_091108_52

 

 

 

Vymenovanie zapisovateľa  okrskovej volebnej komisie  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov  v roku 2022

Zapisovateľ  okrskovej volebnej komisie  pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov  v roku 2022

 

Za zapisovateľa okrskovej volebnej komisie č. 1 bol /a/ vymenovaný /á/:

 

Katarína Kajdacsyová tel.č.:  0905 19 27 28

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

/meno a priezvisko, č. telef./

 

 

 

V Kyselici dňa 11.08.2022

 

 

Erika Orosz Ágošton-starostka obce

 

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

 

 

za nového zapisovateľa miestnej volebnej  bol/a/ dňa11 .08.2022    menovaný/á/:

 

 

Meno a priezvisko:       Katarína Kajdacsyová

 

číslo  telefónu:              0905192728

 

sídlo:                             930 30 Kyselica 156

 

e-mailová adresa:        kajdacsyova@gmail.com

 

 

 

 

 

 

V Kyselici dňa 11.08.2022.

 

 

 

 

 

Spracoval: Erika Orosz Ágošton- starostka obce

ODVOLANIE zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022

ODVOLANIE

 

zapisovateľa okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022 ,ktoré sa budú konať

 

Dňa 29. októbra 2022

 

Erika Orosz Ágošton, starostka obce Kyselica, v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§ 19 ods. 4

 

odvoláva Mgr. Anita Kudličkovú

 

z funkcie  zapisovateľky okrskovej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov v roku 2022

ktoré sa budú konať dňa 29.októbra 2022

 

 

 

 

V Kyselici, dňa 11.08.2022

Erika Orosz Ágošton

starostka obce

ODVOLANIE zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Kyselica   pre  voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

ODVOLANIE

 

zapisovateľa miestnej volebnej komisie v obci Kyselica   pre  voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022, ktoré sa budú konať

 

Dňa 29. októbra 2022

 

Erika Orosz Ágošton, starostka obce Kyselica, v zmysle Zákona č. 180/2014 Z. z.

o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov,§ 19 ods. 4

 

odvoláva Mgr. Anita Kudličkovú

 

z funkcie  zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Kyselica pre voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2022

ktoré sa budú konať dňa 29.októbra 2022

 

 

V Kyselici, dňa 11.08.2022

Erika Orosz Ágošton

starostka obce

U t v o r e n i e volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   a voľby do samosprávnych krajov v roku 2022 a určenie volebných miestností

„spojené voľby 2022 “                                                                                                

Kyselica

O b e c  /mesto

 

                            

        U t v o r e n i e

volebných okrskov pre voľby do orgánov samosprávy obcí   a voľby do samosprávnych krajov v roku 2022

a určenie volebných miestností

 

 

1/         Pre voľby do orgánov samosprávy obcí  a samosprávnych krajov v roku 2022 bol utvorených 1 volebný okrskok.

 

 

 

Volebná miestnosť pre volebný okrsok:

 

– č. 1 bude v budove                             Kultúrny dom , 930 30 Kyselica 60

/označenie budovy, názov obce, ulica, orient. číslo/

 

 

 

 

 

V Kyselici dňa 03.08.2022

 

 

 

 

 

 

Katarína Kajdacsyová

Spracoval /a/: meno a priezvisko zamestnanca