Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné oznamy

Sčítanie obyvateľov od 15.02.2021 do 31.03.2021

Základné informácie

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

II.kolo celoplošného testovania v obci Kyselica II.országos tesztelés Keszölcésen

Oznámenie.!!!
Vážení občania.
Dňa 08.11. v nedeľu sa u nás v obci pri kultúrnom dome bude konať druhé kolo celoplošného testovania v čase od 08.00 hod. do 20.00 hod. s prestávkami od 12:00 tej hod. do 13:00 a poobede od 17:00 tej hod. do 17:30 hod.
Testovania sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia, bez ohľadu na trvalé bydlisko.
Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom a u detí kartou poistenca.
Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od desať rokov.
Občanov s trvalým a prechodným pobytom v Kyselici prosíme aby sa dostavili na testovanie vo vyhradenom čase od 08:00.hod. do 12. tej hod, kedy budú uprednostení. Tí ktorí sa nedostavia vo vyhradenom čase, musia počítať s dlhším čakaním v rade.
Celé testovanie bude trvať do 20: 00 hod.
Testovanie bude prebiehať vo vonkajšom prostredí. Postup odberov bude jednosmerný, aby sa znížil počet osôb na jednom mieste. Vchod na testovanie bude smerom od Hostinca ku kultúrnemu domu, žiadame Vás dodržiavať odstupy 2 metre v čakaní v rade . Testovanie prebehne za prísnych epidemiologických opatrení.
Na poriadok a dodržiavanie pravidiel bude dohliadať prítomný príslušník Policajného zboru SR a Ozbrojených síl SR.
 
 
Kedves lakosok.!!!!
Értesítjük a lakosságot hogy vasárnap November 8-án a második kör országos tesztelésére kerül sor falunkban reggel 08.00 -tól- 20.00 -ig. Ez idő között 12:00 -tól 13:00 -ig és 17:00 -tól 17:30- ig szünet lesz. A tesztelés minden lakos számára elérhető, függetlenül állandó lakóhelyétől.
Igazolni kell személyi igazolvánnyal , gyermekek esetében pedig a az egészségügyi biztosító kártyával.
A tesztelés önkéntes lesz, és tízéves kortól mindenki részt vehet.
Kérjük a falu lakosait jelenjenek meg 08.00 -tól 12.00 -ig ez időben a község lakosai előnybe lesznek részesítve . Aki viszont ez idő után vesz részt a tesztelésen számoljon a hosszabb várakozással.
Tesztelés községünkben 20.-ig lesz.
A tesztelés a szabadban történik. A mintavételi eljárás egyirányú lesz az egy helyen lévő emberek számának csökkentésére. • A bejárat a tesztelésre a vendéglő felől lesz a kultúrház irányába. Kérjük a lakosságot a sorban állás közben betartanni a 2 m. távolságot.
A vizsgálat szigorú epidemiológiai intézkedések mellett történik.
A rendet és a szabályok betartását a Szlovák Köztársaság Rendőrségének és a Szlovák Köztársaság Fegyveres Erőinek jelenlévő tagja felügyelik.

Výmena asfaltového povrchu v prístavisku Kyselica

V dňoch 14.3.2020 a 15.3.2020 (sobota, nedeľa)prebehne výmena asfaltového povrchu v prístavisku Kyselica.

Práce bude zabezpečovať SVP závod VDGA v rámci asfaltovania koruny ľavostrannej hrádze prívodného kanála.

Z tohto dôvodu bude odstávka kompy.

Obnova prevádzky kompy sa predpokladá od 16.3.2020 podľa aktuálne platného prevádzkového poriadku.