Úradné oznamy

Oznámenie o aplikácii hnojivej látky

Vedenie spoločnosti Donau farm Šamorín, s.r.o. oznamuje občanom dotknutých obcí, že na poľnohospodárskych pozemkoch nachádzajúcich sa pri katastri Rohovce sa bude v najbližších dňoch (trvanie približne 25.03.2021-31.03.2021) uskutočňovať hnojenie poľnohospodárskej pôdy

 

.

Sčítanie obyvateľov od 15.02.2021 do 31.03.2021

Základné informácie

Každý obyvateľ je dôležitý,
spravme klik pre lepšiu budúcnosť.

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne.

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu SODB 2021.

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt.

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Pozastavenie bohoslužieb- Szentmise megszüntetése jan.24.ig

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE VEREJNÉ BOHOSLUŽBY – OD 1. JANUÁRA sú v našej obci pozastavené.

Értesítjük a lakosságot hogy mától kezdve január 24. nem lesznek szentmisék.

Od piatka 1. januára 2021 až do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Toto platí vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.