Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Úradné dokumenty

Vzor daňových priznaní k dani z nehnuteľností a miestnym daniam

Vážení vlastníci nehnuteľností.
Tisztelt Ingatlantulajdonosok
Upozorňujeme občanov na povinnosť podať si daňové priznanie k dani z nehnuteľností najneskoršie do 31.01.2023 v prípade, ak v roku 2022 nadobudli nehnuteľnosť na území obce, bolo im vydané právoplatné stavebné povolenie resp. kolaudačné rozhodnutie. Tlačivá nájdete na webovej stránke v sekcii Dokumenty- Tlačivá
Ingatlanadó – bevallás Daňové priznanie k dani z nehnuteľností
Felhívjuk a lakosság figyelmét adóbevallási kötelezettségükre abban az esetben ha a 2022-as év folyamán a község területén ingatlan került a tulajdonukba vagy jogerős építkezési engedély illetve jogerős használatba vételei határozat volt kiadva számukra. Az adóbevallás leadásának legkésőbbi idöpontja 2023. január 31. A nyomtatványokat megtalálják a web oldalon az Obecný úrad -Tlačivá fejezet alatt.