Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Uncategorized @sk

Zmena úradných hodín na obecnom úrade od júla do 1.septembra 2023 – változás a községházán július 1 és szeptember 1 között.

Pozor, zmena úradných hodín na obecnom úrade od júla do 1.septembra 2023

Figyelem!
Nyitva tartási idő változás a községházán
július 1 és szeptember 1 között a következő időben lesz ügyfél fogadás:

Pondelok 07:30 – 12:00
Hétfő 13:00 – 16:00

Utorok 08:00 – 16:00
Kedd

Streda 13:00 – 18:00
Szerda

Štvrtok 08.00 – 12.00
Csütörtök

Postrek proti komárom, szúnyog írtás

Értesítés / Oznámenie

 

Oznamujeme obyvateľom, že dnes večer po 20:00 sa bude vykonávať v intraviláne našej obce postrekovanie proti komárom. Z bezpečnostných dôvodov žiadame obyvateľov, aby v tomto období sa nezdržiavali na ulici, na dvore a zatvorili okná na  svojich domoch.

Értesítjük a lakosságot, hogy ma  20:00-után a község területén permetezni fogják a szúnyogokat. Kérjük a lakosságot, hogy biztonsági okokból a jelzett időszakban ne tartózkodjanak az utcán, udvaron és zárják be az ablakokat.

 

Vakcinácia- Védőoltás

Oznámenie . Értesítés
OČKOVANIE PSOV
Obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov bude v Kyselici túto sobotu od 11:30 hod. do 12:00 hod. pri autobusovej stanici. Cena vakcinácie proti besnote je 10 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.
A körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a kutyák veszettség elleni védőoltása, és a csippel nem rendelkező kutyák mikrochippel való megjelölése Keszölcésen lesz most szombaton, 11:30 tól -12:00 ig a buszmegálónál. A védőoltás ára 10 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve.

Oznámenie od Daňového úradu

Daňový úrad Trnava ponúka občanom možnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 okrem svojich stálych organizačných zložiek (najbližšia pobočka Dunajská Streda) aj na dočasnom kontaktnom mieste zriadenom za týmto účelom v priestoroch bývalej budovy Daňového úradu Trnava , kontaktné miesto Šamorín na adrese: Obilná č.1128/2, Šamorín . Zamestnanci Daňového úradu Trnava budú preberať daňové priznania na uvedenom mieste dňa 29.03.2023, 30.03.2023, 31.03.2023 od 08:00 hod. do 16: 00 hod.

Pozvánka V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. z v o l á v a m ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

Erika Orosz Ágošton

starosta obce Kyselica                                            V Kyselici  10.11. 2022

 

 

 

Pozvánka

 

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb.    z v o l á v a m  ustanovujúce  zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa

 

 

 1. novembra 2022 o 19:00 hod.

 

             na obecnom úrade

 

 

s týmto programom:

 

 1. Zahájenie a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 2. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce a odovzdanie osvedčení o zvolení za starostu a poslancov
 3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce , odovzdanie insignií
 4. Zloženie sľubu poslancov obecného zastupiteľstva
 5. Vystúpenie novozvoleného starostu
 6. Oznámenie a schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 8. Vymenovanie zástupcu starostu na funkčné obdobie 2022-2026
 9. Schválenie platu starostu obce, zástupcu starostu a odmien poslancov
 10. Zriadenie komisií, určenie náplne ich práce, voľba ich predsedov a členov.
 11. Schválenie uznesení
 12. Diskusia
 13. Záver

Žiadam o dochvíľnu účasť všetkých pozvaných!

Žiadam všetkých poslancov, ktorí sú v pracovnom pomere, nech sa preukážu touto pozvánkou svojmu zamestnávateľovi, ktorý je v zmysle § 25 ods. 5 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov povinný umožniť účasť na zasadnutí Obecného zastupiteľstva.

Erika Orosz Ágošton

starostka obce Kyselica

Materiály koronavírus zo 16_týždňa 2022_nové vyhl 32_HDC a 33_izol_karanténa Epi_sit a iné

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.htmlTK

_Epidemiologicka_situacia_220420

https HDC a dom_izolácia a karanténa od 21_04_2022

rozcestnik_izolacia_karantena_20220420

rozcestnik_HDC_20220420

vyhlaska_33 dom_izola-karanténa od 21_04_2022

vyhlaska_32 HDC OD 21_04_2022

Materiály koronavírus z 8 a 9_týždňa 2022_vyhl_26_karanténa a vyhl_27_HDC školy_rozcestníky a materiály z UVZ SR v súvislosti s Ukrajinou

https_info o aktuálnej rad_sit_04_03_2022 https_pomoc UVZ_RUVZ ukraj_utečencom TK_Epidemiologicka_situacia_220302 https_info k novele 26 DI_karanténa a k nov_27 HDC školy rozcestník HDC_od 28_02_2022 rozcestník izolacia_karantena_od 26_02_2022 k vyhl 26a7 vyhlaska_27_2022 prekrytie HDC školy_doplna vyhl_3 od 28_02_2022 vyhlaska_26_2022 mení a dopl_vyhl 7_dom_izolácia a karanténa od 26_02_2022