Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

REFERENDUM 2023

Zverejnenie emailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

e-mailová adresa na doručenie žiadosti
o vydanie hlasovacieho preukazu:
 obeckyselica@gmail.com

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda
nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
hlasovacieho preukazu. ( § 46 volebného zákona) Volič hlasuje na území Slovenskej republiky.
Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne
s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do
zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
– osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t.j. najneskôr
20. 1. 2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne;
– prostredníctvom splnomocnenej osoby (t.j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných
hodinách obce; obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne;
– v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená
obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t.j. najneskôr
2. 1. 2023),
– elektronicky (e-mailom)  vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo  v textovej
forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho
preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom
konania referenda (t.j. najneskôr 2. 1. 2023).

Voľba poštou a delegovanie členov do miestnej a okrskovej volebnej komisie obce Kyselica

e-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:

obeckyselica@gmail.com

 

 

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia uvádzame  e-mailovú adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:

 

obeckyselica@gmail.com