Covid-19

Štandardné MOM AG testovania v Trnavskom kraji

Štandardné MOM AG testovania v Trnavskom kraji:
Health Consulting s.r.o.
Nám. Á. Vámbéryho 4915, Dunajská Streda
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned
Health Solutions, s.r.o.
Nová Ves 222/18, Dunajská Streda
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned
NsP Dunajská Streda – Svet zdravia a.s.
Veľkoblahovská cesta 23, Dunajská Streda
08:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém
RMHC 1, s. r. o.
Mliečany 77, Dunajská Streda
09:00 – 13:00 a 13:30 – 17:30 Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém
ROYAL MEDIC HEALTH CARE, s.r.o.
Mliečany 77, Dunajská Streda
09:00 – 13:00 a 13:30 – 17:30 Prevádzka Pon – Sob; objednávkový systém
RÚVZ Dunajská Streda
Veľkoblahovská 1067, Dunajská Streda
14:00 – 16:00 Prevádzka Pon – Str
Health Consulting s.r.o.
Hlavná 1864/31, Veľký Meder
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned
Health Solutions, s.r.o.
Hraničná 3579/2, Veľký Meder
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned
Mesto Veľký Meder
Komárňanská 18, Veľký Meder
08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém
Health Solutions, s.r.o.
Kováčska 1804/3A, Šamorín
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned
HSE Slovakia, s.r.o.
Gazdovský rad, Šamorín
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém
Laser therapy, k.s.
Nám. sv. Štefana 2441/2, Šamorín
08:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém
Phoenix Corporation, s.r.o.
Krajná 724/76, Šamorín
08:00 – 12:00 a 12:30 – 16:30 Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém
Záchranná zdravotná služba Rescue-BH, o.z
Dunajská 3, Šamorín
08:00 – 12:00 a 15:00 – 19:00 Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém
RESCUE-BH, s.r.o.
Dunajská ulica 1856/2A, Šamorín
„Po – Pi: 10:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00;
So – Ne: 08:00 – 12:00 a 13:00 – 19:00″ Prevádzka Pon – Ned; objednávkový systém

Oznámenie_očkovanie_Náhradníci Trnavský kraj

Čakáreň na vakcínu od 18 rokov alebo ak chcete náhradníci, ktorí spĺňajú nasledujúce kritéria sa môžu registrovať cez župnú čakáreň a budú očkovaní aj keď nespĺňajú kritérium veku.

www.cakarentt.sk

 

Keďzě sa jedná okrem vybratých profesií o ľudí so závažnými a menej závažnými ochoreniami je dôležitá konzultlácia s lekárom.

Podrobnosti nájdete na registračnom webe – www.cakarentt.sk

 

Zoznam kto sa môže registrovať je na stránke, môže sa aktualizovať podľa vyhlášky, teraz sa jedná najmä o ľudí:

 

1.

s ťažkým zdravotným postihnutím

2.

so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so závažnou chorobou významne zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 2a.

s onkologickým ochorením v štádiu liečby ochorenia, 2b.

s aktívnou formou hemato-onkologického ochorenia, 2c.

po transplantácii solídnych orgánov,

2d.

o transplantácii krvotvorných buniek (BMT), 2e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD C, D, 2f.

v minulosti liečený pre závažnú formu sepsy alebo ktorý prekonal v minulosti aspoň dvakrát pneumóniu so závažným priebehom, 2g.

so stredne ťažkým a ťažkým stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 2h.

s chronickým srdcovým zlyhaním (NYHA III, IV), 2i.

po cievnej mozgovej príhode s trvalými závažnými následkami, 2j.

so závažnou formou pľúcnej hypertenzie, závažnými formami reštrikčných ochorení srdca, 2k.

s diabetes mellitus s orgánovou manifestáciou ochorenia na minimálne 2 orgánoch, 2l.

s HIV v štádiu AIDS/late presenter,

2m.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF menej ako 0,5 ml/s), 2n.

s extrémnou obezitou – BMI vyšší ako 35, 2o.

so závažnými psychiatrickými chorobami (vysoké riziko prenosu infekcie na ostatných), 2p.

s cirhózou pečene,

2q.

so závažnými metabolickými chorobami, dispenzarizovaný a vyžadujúci substitučnú liečbu, 2r.

so závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 2s.

so závažnou neurologickou chorobou – sclerosis multiplex vyžadujúcou liečbu, myasteniou gravis, amyotrofickou laterálnou sklerózou a iným, 2t.

s mentálnou, vrodenou alebo inou chorobou s významným znížením kognitívnych funkcií (významné riziko šírenia ochorenia), 2u.

so závažnou formou reumatologických, gastroenterologických a iných ochorení vyžadujúcich biologickú liečbu, 2v.

so závažnými poruchami hemokoagulácie,

2x.

so závažným priebehom infekčných ochorení (napr. tuberkulóza) alebo 3.

so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19; osobou so stredne závažnou chorobou zvyšujúcou riziko závažného priebehu ochorenia COVID-19 je napríklad pacient 3a.

s onkologickým ochorením v dlhodobej remisii, 3b.

s onkologickým ochorením prekonaným v minulosti, 3c.

s druhým a tretím stupňom hypertenzie ESH/EHC, 3d.

s ischemickou chorobou srdca, pacient po prekonaní infarktu myokardu a cievnej mozgovej príhody bez závažnejších komplikácií, 3e.

s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v štádiu GOLD A,B, 3f.

liečený pre bronchiálnu astmu a závažné formy alergie a atopie, 3g.

s miernym stupňom reštrikčnej ventilačnej poruchy, 3h.

s diabetes mellitus s postihnutím jedného orgánu, 3i.

s v minulosti prekonanou sepsou alebo pneumóniou, 3j.

HIV pozitívny, ktorý nie je v štádiu AIDS, 3k.

s chronickým zlyhaním obličiek (GF vyššie ako 0,5 ml/s), 3l.

s obezitou – BMI vyšší ako 30,

3m.

so stredne závažnou duševnou chorobou (vyššie riziko prenosu infekcie na ostatných), 3n.

s chronickou chorobou pečene, ktorá nie je v štádiu cirhózy, 3o.

so stredne závažnou metabolickou chorobou, dispenzarizovaný a nevyžadujúci substitučnú liečbu, 3p.

so stredne závažnou poruchou imunity, vyžadujúci dispenzarizáciu a substitučnú liečbu, 3q.

so stredne závažnou formou reumatologických, chronických gastroenterologických a iných ochorení nevyžadujúcich biologickú liečbu, 3r.

so stredne závažnými poruchami hemokoagulácie, 4.

s vekom najmenej 50 rokov, ktorá je

4a.

osobou, ktorej sa poskytuje peňažný príspevok na opatrovanie,3) alebo osobou, ktorá opatruje fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanú podľa posudku vydaného podľa osobitného predpisu,4) alebo 4b.

osobou, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu3) vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, 4c.

zamestnancom subjektu prevádzkujúceho maloobchodnú prevádzku alebo prevádzku poskytujúcu služby, na ktorú sa nevzťahuje uzatvorenie prevádzky nariadené podľa osobitného predpisu,5) ak je zamestnancom, ktorý prichádza do priameho kontaktu s klientami v tejto prevádzke alebo 4d.

vodičom vozidla mestskej hromadnej dopravy, vodičom vozidla prímestskej dopravy alebo vnútroštátnej diaľkovej dopravy, vodičom vozidla taxislužby, kontrolórom mestskej hromadnej dopravy alebo sprievodcom v osobnej železničnej doprave

Vajon mi történik gyermekeinkkel?

Jelenleg, amikor mindenki és minden be van zárva, az online tanítás korában valahogy megfeledkezünk az otthon lévő legnagyobb kincsekről.

Ők a mi gyermekeink.

Ifjúságunk.

Amit eddig megpróbáltunk minimalizálni – bár hosszú ideig sikertelenül -, az internet, a facebook, az instagram és az élet hasonló alkalmatlanságai, ma már egyértelművé váltak.

A gyermekek és a fiatalok a nap nagy részében otthon, felügyelet nélkül tartózkodnak.

A virtuális világ összes programjában „szörföznek“, melynek következményei már jelentkeztek is.

Magasabb az egyre fiatalabb korban jelentkező depresszió aránya, függőségi és viselkedési rendellenességek mutatkoznak.

A Csallóközi Népművelési Központ már harmadik évtizede hatékony programokat szervez „minden rossz“ – bűncselekmények, vandalizmus, erőszak, függőségek stb. – megelőzésére.

Hálásan köszönjük a Dunaszerdahelyi Járási Rendőrkapitányság munkatársainak, nevezetesen Mjr. Mgr. Balogh Szabinának és kpt. Bc. Végh Ivetának a folyamatos szakmai munkát.

Mivel az iskolákban megtartott látogatásaink jelenleg lehetetlenek és korlátozottak, elkészítettük a Védem saját magamat ismeretterjesztő sorozatunk első kiadványát.

Szlovák és magyar nyelven egyaránt.

A bűnmegelőzés érdekében a járásunkban lévő összes iskolának, falusi és városi önkormányzatoknak is eljuttatjuk.

Az első kétezer nyomtatvány pedig már itt van nálunk, arra az esetre, ha élőben találkozhatnánk.

Védjük meg a fiatalok generációját!!!

A čo naše deti.

A čo naše deti? 

V súčasných uzáverách všetkých a všetkého, v čase on line výučby sa akosi zabúda na najväčšie poklady, ktoré doma máme.

Sú to naše deti.

Naša mládež.

To, čo sme sa snažili minimalizovať, aj keď dlhodobo neúspešne, internet, facebook, instagram a podobné nevhodnosti pre živý život, má dnes prím.

Deti a mládež sú veľkú časť dňa doma, bez dozoru.

„Rajzujú“ po všetkých programoch virtuálneho sveta a dôsledky sa už dostavujú.

Vyššia miera depresie v čoraz nižšom veku, zàvislosti a poruchy správania.

Žitnoostrovské osvetové stredisko už tretie desaťročie vytvára efektívne programy prevencie „všetkého zlého“ – kriminality, vandalizmu, násilia a vzniku závislosti a pod.

Sme veľmi vďační za súvislú odbornú spolupràcu sa zamestnancami Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite mjr. Mgr. Sabine Baloghovej a kpt. Bc. Ivete Végh.

Keďže naše výjazdy do škôl sú teraz znemožnené a obmedzené, pripravili sme prvý osvetový leták zo seriálu CHRÁNIM SA.

V slovenskom i maďarskom jazyku.

Bude rozoslaný do všetkých škôl, obecných a mestských úradov pre potreby prevencie v našom okrese.

A prvé dve tisícky sú už u nás pripravené pre prípad, keď sa už stretneme na živo.

Chráňme si našu mladú generàciu!!! 

Celoplošné testovanie v obci Kyselica 25.04.2021- Országos tesztelés Keszölcésen

Oznam !!!

Ďalšie kolo plošného testovania v obci Kyselica, sa uskutoční v nedeľu 25.04.2021. Obec zabezpečila jedno mobilné odberové miesto a to formou jedného luxusného autobusu, ktorý bude pristavený pri kultúrnom dome. Na odbernom mieste sa bude možné otestovať v čase od 9.00 h do 17.00 h. s plánovanými prestávkami od 13.00 h do 14.00 hod. Posledný výter pre obednou prestávkou je o 12,30h. Posledný výter pred záverečnou je o 16,30h.

V súlade s doteraz platným uznesením vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 k návrhu na opakované predĺženie času trvania núdzového stavu podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády SR č. 587 z 30. septembra 2020 a na prijatie opatrení podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov Vám oznamujeme okrem ostatných ustanovení v dotknutom uznesení:

– certifikát bude platný 14 dní – na cestu do a z práce – zamestnania alebo pobyt v prírode,

– POZOR, POZOR – podľa predmetného uznesenia napríklad na cestu a späť na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), do banky, poisťovne, do zberného dvorado  čistiarne  odevov, na kúpu novín a tlačovín, do očnej optiky, knižnice, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel, cestu do služby technickej a emisnej kontroly vozidiel, na zberné miesta pre príjem žiadostí na vydanie tachografických kariet, do záhradkárstva, do opravovne obuvi, servisu telekomunikačnej techniky taktiež pre všetky typy škôl (zamestnanci , rodičia, žiaci na 10 rokov) sú platné len 7-dňové certifikáty. Ináč zákaz vychádzania je samozrejme v platnosti naďalej…,

– usmernenia a podmienky preukazovania sa (certifikát, doklad o očkovaní, prekonaní choroby a iné) sú taxatívne vymedzené v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 (posielam štvrtýkrát).

 

Értesítés !!!!

A következő tesztelésre községünkben 2021. április 25-én, vasárnap kerül sor. Az önkormányzat egy mobil mintavételi helyet biztosított egy luxusbusz formájában, amely a kultúrház mellett fog tartózkodni és aszt 9.00 és 17.00 óra között a tervezett szünetekkel 13.00 és 14.00 óra között Az ebédszünet előtti utolsó törlet 12.30-kor van. Az utolsó törlet a zárás előtt 16.30-kor van.