Covid-19

Materiály koronavírus zo 17_týždňa 2022_odporúčanie HH SR_prekrytie HDC_aktuálna Epi_sit

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

 

TK_Epidemiologicka_situacia_220427

https_odporúčania HH_prekrytie HDC 27_04_2022

 

 

materiály koronavírus z 15_týždňa 2022_epi_sit a odporucania HH SR_velka noc

https Odporúčania HH SR pred veľk_sviatkami 13_04_2022

Epidemiologicka_situacia_220412_public

 

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Materiály koronavírus z 10_týždňa 2022_vyhl_28_režim hranice a 29_HDC a ost_materiály z UVZ SR aj v súvislosti s Ukrajinou

TK_Epidemiologicka_situacia_09_03_2022

https_radiacna sit k 09_03_2022

https školske jedalne a stravov_OS SR 09_03_2022

6_zasad_covid

https_odporucanie pre ubytovne covid 07_03_2022 ukr_utečenci

https_info k novým vyhláškam 28_hranice a 29 HDCod 14_03_2022_zruš prevádzky a HP

vyhlaska_28 kar_opatr pri vstupe na územie SR od 14_03_2022

vyhlaska_28 kar_opatr pri vstupe na územie SR od 14_03_2022

Materiály koronavírus zo 7_týždňa 2022_vyhl_20_mení a dopl_ 7a17 karanténa vyhl_21_mení a dopl_10 hranice vyhl 22 mení 19 prevádzky VšETKY PLATIA OD 16_02_2022 a ostatné materiály

TK_Epidemiologicka_situacia_220216 https_karanténa_hranice_prevádzky od 16_02_2022 rocestník navstevy_obvinenych_a_odsudenych_od 1_2_2022 revid 17_02_2022 rozcestník navstevy_v_zdravotnickych_zariadeniach_od 1_2_2022 revid 17_02_2022 rozcestník prevadzky_od 16_02_2022 rozcestník hranice_od 16_02_2022 rozcestník izolacia_karantena_od 16_02_2022 vyhl_22 mení 19_prevádzky od 16_02_2022 vyhl_21 mení a dopl_10 vstup na územie SR od 16_02_2022 vyhl_20 mení a dopl_7a17_izolácia a karanténa od 16_02_2022

Materiály koronavírus zo 6_týždňa 2022_vyhl_18_HP mení vyhl_5a11 a akt_vyhl_19_prevádzky_obe platné od 15_02_2022 a ostatné materiály

https_Info k novým vyhl_19_akt_prevádzky a novel_vyhl_18_k HP_od 15_02_2022

TK_Epidemiologicka_situacia_220209

rozcestník izolacia_karantena_20220204 k vyhláškam 7 a 17_2022

rozcestník_prevadzky_20220215_platí od 15_02_2022 k novej vyhl_19_2022

rozcestník_HP_20220215_platí od 15_02_2022 k vyhl_18 mení vyhl_5 a 11

vyhlaska_19 prevádzky od 15_02_2022_ruší vyhl_6 a 13vyhlaska_18 HP od 15_02_2022_mení vyhl_5 a 11