Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Covid-19

Aktuálne materiály koronavírus z 39_týždňa 2022_Covid_19_revidovaný rozcestník

HDC_202200613 z 13_06_2022

izolacia_karantena_20220420_revizia9 z 29_09_2022

 

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2022 v zložení:

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste – revízia dokumentu 29. septembra 2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom z 13.06.2022 (zasielame opätovne),

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Aktuálne materiály koronavírus z 32_týždňa 2022_Covid_19 a opičie kiahne z 31_týždňa

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 a opičími kiahňami Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 32. a 31. týždňa 2022 v zložení:

– tlačové správy:

– Odborníci varujú pred jesenným nárastom ochorení COVID-19, z 12.08.2022,

– Aktuálna epidemiologická situácia k 11.08.2022, zverejnené 12.08.2022,

– ostatné materiály Covid-19:

– ­Epidemiologická situácia 11.8.2022, materiál Ministerstva zdravotníctva SR,

– vyhl. UVZ SR č. 35/2022 – prekrytie HDC,

– vyhl. UVZ SR č. 33/2022 – izolácia a karanténa,

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste z 15.07.2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom z 13.06.2022,

– Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19, aktualizované 13.06.2022,

– Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 z 13.03.2022,

– Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí z 29.06.2022,

– ostatné materiály opičie kiahne:

– Na Slovensku pribudli dva nové prípady opičích kiahní (31. kalendárny týždeň) z 05.08.2022,

– základné informácie o ochorení z 30.05.2022,

– plagát – Spoznajte opičie kiahne

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

 

rozcestník HDC_202200613 vyhlaska_33_2022 izolácia a karanténa mpxv_zaklad plagat opicie kiahne https_opičie kiahne_zákl_info 30_05_2022 22_týždeň https_opičie kiahne 05_08_2022 31_týždeň Zotavovacie_podujatia_aktualizacia_odporucani_jun_2022 (1) https_odporucania HH covid_HDC aktual_13_06_2022 https_odporucania HH covid_HP a prevadzky izolacia_karantena_20220420_revizia7-22 vyhlaska_35_2022 prekrytie HDC Covid_briefing_Epidemiologicka_situacia_220812 https_aktualna epi_sit 11_08_2022 https_prevencia Covid 12_08_2022

Aktuálne materiály koronavírus z 28 a 30 týždňa 2022_Covid_19 a opičie kiahne

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. a 30. týždňa 2022 v zložení:

– tlačové správy:

– Svetová zdravotnícka organizácia: Opičie kiahne predstavujú ohrozenie verejného zdravia medzinárodného významu, z 29.07.2022,

– COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov, z 15.07.2022,

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

https aktuálne opatrenia

https WHO_Opičie kiahne_ohrozenie verejn_zdravia medzin_významu 29_07_2022

Aktuálne platné vyhlášky a materiály koronavírus z 28_29 týždňa 2022_Covid_19 a opičie kiahne

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami v európskom regióne Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. a 29. týždňa 2022 v zložení:

– tlačové správy:

– COVID-19: Aktuálne odporúčania pre obyvateľov z 15.07.2022,

– Prevencia pred COVID-19: Ako správne vetrať, + plagát z 15.07.2022,

– Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení) + leták, informácie boli aktualizované k 21.07.2022,

– Tretí potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku z 21.07.2022,

– aktuálne platné vyhlášky ÚVZ SR a príslušné rozcestníky k vyhláškam:

– vyhl. č. 33 ÚVZ – k izolácií osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinnosť od 21.04.2022,

– rozcestník – Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste, revízia dokumentu 15.07.2022,

– vyhl. č. 35 ÚVZ – k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinnosť od 13.06.2022,

– rozcestník – Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom, revízia dokumentu 13.06.2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

vyhlaska_35 HDC od 13_06_2022

rozcestník HDC_202200613

vyhlaska_33 domaca izolacia a karantena

rozcestník izolacia_karantena_20220420_revizia7-22_revízia 15_07_2022

https Tretí potvrdený prípad opičích kiahní na Slovensku z 21_07_2022

plagát_opičie kiahne mpxv_zaklad

https Prípady opičích kiahní v európskom regióne_základné informácie o ochorení z 20_07_2022

plagat_COVID-19_vetranie_7-2022 z 15_07_2022

https Prevencia pred COVID 19_Ako správne vetrať z 15_07_2022

https COVID 19_Aktuálne odporúčania pre obyvateľov z 15_07_2022

 

Aktuálne materiály koronavírus z 28_týždňa 2022_epi situácia_opičie kiahne

V súvislosti s koronavírusom a opičími kiahňami v európskom regióne Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 28. týždňa 2022 v zložení:

– Aktuálna epidemiologická situácia – z 13.07.2022 s tlačovou správou,

– tlačová správa – Prípady opičích kiahní v európskom regióne (základné informácie o ochorení) s letákom, informácie boli aktualizované k 14.07.2022,

 

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

 

leták_opičie kiahne 14_07_2022 mpxv_zaklad

https_epi sit 13072022

https_opičie kiahne 14_07_2022

Covid_briefing_Epidemiologicka_situacia_220713

Aktuálne materiály koronavírus z 27_týždňa 2022_epi situácia_horúčavy_zotavovacie zariadenia

https_leto horúčavy 01_07_2022

 

https_zotavovacie zariadenia leto 2022

Covid_briefing_Epidemiologicka_situacia_220706

Zotavovacie_podujatia_aktualizacia_odporucani_jun_2022

https_epi sit 06_07_2022

V súvislosti s koronavírusom a vysokými horúčavami Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 27. týždňa 2022 v zložení:

 

– Aktuálna epidemiologická situácia – zo 06.07.2022 s tlačovou správou,

– tlačová správa – Leto 2022: Ako si chrániť zdravie počas horúčav a odporúčania pre cestovateľov z 01.07.2022 s plagátmi,

– Usmernenie hlavného hygienika SR k postupom pri organizácii a prevádzke zotavovacích podujatí podľa § 25 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov z 29.06.2022 s tlačovou správou z 30.06.2022.

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

 

Aktuálne materiály koronavírus z 26_týždňa 2022_epi situácia a horúčavy

v súvislosti s koronavírusom a vysokými horúčavami Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 26. týždňa 2022 v zložení:

 

– Aktuálna epidemiologická situácia – z 28.6.2022,

 

– Ako si poradiť s horúčavami na pracovisku- z 28.06.2022 Tlačiť E-mail

 

 

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Covid_briefing_Epidemiologicka_situacia_220627

https_horúčavy na pracovisku 28_06_2022

 

Aktuálne platné materiály koronavírus z 25_týždňa 2022_prekrytie HDC a karanténa

vyhlaska_35_2022 HDC

vyhlaska_33_2022 dom_izola karanténa

rozcestník izolacia_karantena_20220420

rozcestník HDC_202200613

https Odporúčania HH_prevencia na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 z 31_03_2022

https Odporúčania HH_prekrytie HDC 13_06_2022

https COVID-19_Epidemiologickú situáciu sledujeme nepretržite 22_06_2022

 

V súvislosti s koronavírusom Vám v prílohe predkladáme aktuálne platné materiály z web ÚVZ SR z 25. týždňa 2022 (okrem nového článku z 22.06.2022 ostatné prílohy opakovane, poslané v ostatných týždňoch) v zložení:

 

– článok ÚVZ SR z 22.06.2022 –  COVID-19: Epidemiologickú situáciu sledujeme nepretržite,

 

– Odporúčania hlavného hygienika SR k problematike prekrytia horných dýchacích ciest a šírenia ochorenia COVID-19, z 26. 4. 2022, aktualizované k 13.6.2022,

– Odporúčania hlavného hygienika SR na prevenciu a zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19, z 31.03.2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom, z 13.06.2022,

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste, z 21.04.2022,

– vyhl. ÚVZ SR č. 33 z 20.04.2022 k izolácii osôb pozitívnych na ochorenie COVID-19 a karanténe osôb, ktoré prišli do úzkeho kontaktu s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19, účinná od 21.04.2022,

– vyhl. ÚVZ SR č. 35 z 09.06.2022 k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, účinná od 13.06.2022,

 

 

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

Materiály koronavírus z 24_týždňa 2022_prekrytie HDC_aktualizovaný rozcestník a nová vyhláška 35 od 13_06_2022

materiály z web ÚVZ SR z 24. týždňa 2022 v zložení:

– rozcestník „Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom“, revízia dokumentu 13.06.2022,

 

– opakovane vyhl. ÚVZ SR č. 35/2022, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest, platnosť od 13. 06. 2022, zrušuje vyhlášku č. 32/2022, uverejnené 09. júna 2022,

 

 

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď

https://ua.gov.sk/sk.htmlvyhlaska_35_2022 hdc od 13_06_2022

HDC_202200613