Aktuálne usmernenia a odporúčania UVZ SR_aktualizované od 10 až 12 júna 2020