Aktuálne opatrenia ÚVZ SR 207_208_z 19. týždňa prevádzky a HP_rozcestníky_prevádzky_HP_prekrytie dých_ciest