Aktuality

Celoplošné testovanie v obci Kyselica 24.01.2021 Országos tesztelés Keszölcésen

Oznámenie.!!!
Vážení občania.
Dňa 24.1.2021 v nedeľu sa u nás v obci v kultúrnom dome bude konať celoplošné testovanie v čase od 08.00 hod. do 17.00 hod. s prestávkami od 12:00 tej hod. do 13:00 hod.
Testovania sa môžu zúčastniť všetci obyvatelia, bez ohľadu na trvalé bydlisko.
Je potrebné sa preukázať občianskym preukazom.
Testovanie bude dobrovoľné a budú sa na ňom môcť zúčastniť všetci od 15 rokov do 65 rokov
Občanov s trvalým a prechodným pobytom v Kyselici prosíme aby sa dostavili na testovanie vo vyhradenom čase od 08:00.hod. do 12. tej hod, a poobede od 13: hod .do 14: hod, kedy budú uprednostení. Tí ktorí sa nedostavia vo vyhradenom čase, musia počítať s dlhším čakaním v rade.
Celé testovanie bude trvať do 17: 00 hod.
.
Kedves lakosok.!!!!
Értesítjük a lakosságot hogy vasárnap január 24-én a országos tesztelésére kerül sor  kultúrházban a falunkban reggel 08.00 -tól- 17.00 -ig. Ez idő között 12:00 -tól 13:00 -ig szünet lesz. A tesztelés minden lakos számára elérhető, függetlenül állandó lakóhelyétől.
Igazolni kell személyi igazolvánnyal
A tesztelés önkéntes lesz, és tizenötéves kortól 65 éves korig mindenki részt vehet.
Kérjük a falu lakosait jelenjenek meg 08.00 -tól 12.00 -ig , és délután 13:00-tól 14: 00 -ig, ez időben a község lakosai előnybe lesznek részesítve . Aki viszont ez idő után vesz részt a tesztelésen számoljon a hosszabb várakozással.
Tesztelés községünkben 17:00-ig lesz.

Pozastavenie bohoslužieb- Szentmise megszüntetése jan.24.ig

NOVÉ PRAVIDLÁ PRE VEREJNÉ BOHOSLUŽBY – OD 1. JANUÁRA sú v našej obci pozastavené.

Értesítjük a lakosságot hogy mától kezdve január 24. nem lesznek szentmisék.

Od piatka 1. januára 2021 až do 24. januára 2021 sú pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Toto platí vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná.