Aktuality

Aktuálne materiály koronavírus z 39_týždňa 2022_Covid_19_revidovaný rozcestník

HDC_202200613 z 13_06_2022

izolacia_karantena_20220420_revizia9 z 29_09_2022

 

V súvislosti s koronavírusom SARS-CoV-2 Vám v prílohe predkladáme aktuálne materiály z web ÚVZ SR z 39. týždňa 2022 v zložení:

– rozcestník Domáca izolácia pozitívnych, karanténa úzkych kontaktov a čo robiť po pozitívnom teste – revízia dokumentu 29. septembra 2022,

– rozcestník Prekrytie horných dýchacích ciest respirátorom či rúškom z 13.06.2022 (zasielame opätovne),

* Všetky dôležité informácie v súvislosti s očkovaním, ktoré pomôžu obyvateľom rozhodnúť viď na webovej stránke https://www.slovenskoproticovidu.sk/sk/

*  info v súvislosti s koronavírusom viď: https://korona.gov.sk/ a na web stránke ÚVZ SR https://www.uvzsr.sk/.

 

Informácie pre Ukrajincov na Slovensku v súvislosti s utečeneckou krízou viď https://ua.gov.sk/sk.html

ZBER KONÁROV- ÁGAK ELHELYEZÉSE

Oznamujeme obyvateľom, že do 16. októbra majú obyvatelia možnosť  umiestňovať  len zrezané konáre,   na  vyhradené miesto určené obcou, ktoré je pri Hostinci . Po uplynutí tohto obdobia je zakázané ukladať akýkoľvek odpad do tejto oblasti.

Értesítjük a lakosságot , hogy október 16.ig lehetőségük van lakosainknak  elhelyezni  csak az ágakat  a község álltal kijelölt helyre ami a helyi vendéglő mellett van .Ezen időszak után tilos bàrminemű hulladékot e területre lerakni

Očkovanie psov- Kutyák védőoltása

 

OČKOVANIE PSOV – Kyselica Obvodný veterinárny lekár oznamuje majiteľom psov, že tohtoročná jesenná vakcinácia psov proti besnote a čipovanie psov bude v Kyselici túto sobotu od 11:00 hod. do 11:30 hod. pri autobusovej stanici. Cena vakcinácie proti besnote je 10 eur, čipovanie a registrácia 15 eur. K registrácii je potrebný občiansky preukaz majiteľa a keď má, tak aj zdravotný preukaz psa.

 

A körzeti állatorvos értesíti a kutyák tulajdonosait, hogy a kutyák zidei őszi veszettség elleni védőoltása, és a csippel nem rendelkező kutyák mikrochippel való megjelölése Keszölcésen lesz most szombaton, 11:00 órától -11:30 ig a buszmegálónál. A védőoltás ára 10 euró, a mikrocsip beültetése és a regisztrációja 15 euró. A regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyi igazolványa és ha van, akkor a kutya egészségügyi könyve

Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Plánované prerušenie distribúcie elektriny
 
Vážený zákazník,
v mene spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s., ako držiteľa povolenia na prevádzku distribučnej sústavy si Vám
dovoľujeme podľa § 31 ods. 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení oznámiť, že v nižšie uvedenom termíne
bude z dôvodov plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy alebo v ich ochrannom pásme realizované prerušenie
distribúcie elektriny pre Vaše miesto dodávky.
Zároveň Vás upozorňujeme, že prerušenie distribúcie elektriny bude mať za následok nedodávku elektriny do Vášho miesta
dodávky a preto Vás žiadame, aby ste urobili príslušné opatrenia slúžiace k zabráneniu vzniku škôd, nakoľko za prípadné vzniknuté
škody a ušlý zisk z vyššie uvedeného dôvodu, držiteľ povolenia na prevádzku distribučnej sústavy Západoslovenská distribučná, a.s.,
v zmysle § 31 ods.1 písm. e) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike v platnom znení nezodpovedá. Z dôvodu, že plánovaná práca
postihne viacero miest dodávky nie je možné oznámený termín meniť.
Za vzniknuté nepríjemnosti súvisiace s obmedzením sa Vám ospravedlňujeme.
Dátum a hodina začiatku: 13.10.2022 08:00:00 hod.
Dátum a predpokladaná
hodina ukončenia: 13.10.2022 15:30:00 hod.
Ozn. miesta dodávky/EIC: Adresa miesta dodávky:
24ZZS1019962000H KYSELICA 8/OP, KYSELICA
24ZZS1019963000C KYSELICA 61/VE, KYSELICA
24ZZS10199640007 KYSELICA 61/BL, KYSELICA
KYSELICA č. 8,8/VE,9,10,11,12,13,14,15,16,17,17/OP,18,21,21/BL,21/ZA,27,28,29,30,32,33,34,35,35/3,35/10,36,36/6,36/VE,36/
ZA,37,38,39,40,40/11,43/1 RD1,43/1 RD2,44/1,44/4,51,51/ME,51/PS,52,53,53/
VE,54,56,57,58,59,61,63,63/21,64,65,66,67,67/2,69,69/10,69/11,71/9,71/9 RD1,71/
VE,72,75,76,79,106,107/1,108,110/3,111,116,120,122/BL,123,127,158,159/5,169,185,228,339/25,339/70,339/75,339/77,339/78

SPOJENÉ VOĽBY 2022 Zverejňujeme zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v Kyselici. Voľby sa konajú 29. októbra 2022. ——————— 2022 VÁLASZTÁSOK Közzétesszük a Keszölcés község polgármester és önkormányzati képviselők választására regisztrált jelölteket. A választásra 2022. október 29-én kerül sor.

Obec Kyselica uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona a § 178 ods.2 č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce  a pre voľby do obecného zastupiteľstva.

Report_OSO_AF226_2022-09-08_091050_795

Report_OSO_AF225_2022-09-08_091108_52