Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti / poľovníkov / chovateľov – EFSA

Africký mor ošípaných – zvyšovanie povedomia verejnosti / poľovníkov / chovateľov – EFSA

EFSA-poster-A3-chovatelia-2

EFSA-poster-A3-chovatelia-1