Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

A čo naše deti.

A čo naše deti? 

V súčasných uzáverách všetkých a všetkého, v čase on line výučby sa akosi zabúda na najväčšie poklady, ktoré doma máme.

Sú to naše deti.

Naša mládež.

To, čo sme sa snažili minimalizovať, aj keď dlhodobo neúspešne, internet, facebook, instagram a podobné nevhodnosti pre živý život, má dnes prím.

Deti a mládež sú veľkú časť dňa doma, bez dozoru.

„Rajzujú“ po všetkých programoch virtuálneho sveta a dôsledky sa už dostavujú.

Vyššia miera depresie v čoraz nižšom veku, zàvislosti a poruchy správania.

Žitnoostrovské osvetové stredisko už tretie desaťročie vytvára efektívne programy prevencie „všetkého zlého“ – kriminality, vandalizmu, násilia a vzniku závislosti a pod.

Sme veľmi vďační za súvislú odbornú spolupràcu sa zamestnancami Okresného riaditeľstva polície v Dunajskej Strede, menovite mjr. Mgr. Sabine Baloghovej a kpt. Bc. Ivete Végh.

Keďže naše výjazdy do škôl sú teraz znemožnené a obmedzené, pripravili sme prvý osvetový leták zo seriálu CHRÁNIM SA.

V slovenskom i maďarskom jazyku.

Bude rozoslaný do všetkých škôl, obecných a mestských úradov pre potreby prevencie v našom okrese.

A prvé dve tisícky sú už u nás pripravené pre prípad, keď sa už stretneme na živo.

Chráňme si našu mladú generàciu!!!